More Website Templates at TemplateMonster.com!

Twoje Elektroniczne Konto

 • Konto Użytkownika
  Przeglądanie informacji wymagającej uwierzytelnienia –informacje, ważne z punktu widzenia mieszkańców gminy, dane na temat relacji finansowych obywatela z urzędem w zakresie podatków czy też szersza informacja o stanie spraw i złożonych dokumentach.
 • Rejestr Przedsiębiorców
  Poprzez zakładkę „Rejestr przedsiębiorców”, użytkownik ma dostęp do aktualnych Informacji zawartych w systemie „Ewidencji Działalności Gospodarczej”.
 • Katalog Usług
  Dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych – umożliwia to pobieranie dokumentów w postaci elektronicznej do skrzynki podawczej urzędu oraz – w drugą stronę – wysyłkę dokumentów do skrzynek umieszczonych na platformach e-usług publicznych
 • Aktualny budżet Gminy
  Przeglądanie informacji publicznej z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu – tu można zapoznać się z takimi informacjami, jak m.in. dane budżetowe.

MRPO